Curs: Infeccions de Transmissió Sexual

Curs online interactiu

Infeccions de Transmissió Sexual. Avaluació final

Perpere fusté

Infeccions de Transmissió Sexual. Avaluació final

Infeccions de Transmissió Sexual. Avaluació final

Recorregut formatiu i avaluacions

Has d’haver acomplert i superat cadascun dels mòduls en què està estructurat el curs per obtenir la nota final del Curs.

Per a l’avaluació final has de superar quatre tests, que corresponen als quatre mòduls del curs. A cada test has d’obtenir un 70 % de respostes correctes per superar-lo. No resten punts les respostes incorrectes. Només teniu un intent per a cada test. Es permet no superar un test i malgrat tot aprovar el curs sempre que la nota final del curs sigui de 70 o més (s0bre 100) (veure tot seguit).

Cada test pondera diferent a la nota final del curs, del tal manera:

 • Mòdul I. Introducció a les ITS – aspectes generals: 15 %
 • Mòdul II. Quadres anatomoclínics: 20 %
 • Mòdul III. Etiologia (microbiologia): Infeccions bacterianes, víriques, fúngiques i parasitàries: 50 %
 • Mòdul IV. Signes i símptomes – seminaris de diagnòstic diferencial: 15 %

La puntuació final obtinguda (després de la ponderació) per aprovar el Curs és de 70 %, sempre que s’hagin aprovat tres dels quatre mòduls.

 

FES ELS TEST DELS MODULS DEL CURS:

 • Modul I:
 • Mòdul II:
 • Mòdul III:
 • Mòdul IV:

  You need to be registered and logged in to take this quiz. Log in

 

 

You need to be logged in to enroll in this course

Relació de lliçons. Cliqueu per accedir-hi:

Els vostrs punts aconseguits:

MODUL I:

0punts aconseguits de 0 punts avaluats

 1. 25206pfb
UserPoints
25206pfb430
N/A

MODUL II:

0punts aconseguits de 0 punts avaluats

 1. 25206pfb
UserPoints
25206pfb430
N/A

MODUL III:

0punts aconseguits de 0 punts avaluats

 1. 25206pfb
UserPoints
25206pfb430
N/A

MODUL IV:

0punts aconseguits de 0 punts avaluats

 1. 25206pfb
UserPoints
25206pfb430
N/A

Quant a l'autor

pere fusté administrator