Curs: Infeccions de Transmissió Sexual

Curs online interactiu

Quadres sindròmics i anatomoclínics

Quadres sindròmics i anatomoclínics

Podem agrupar les ITS en quadres clínics generals, en funció de localitzacions anatòmiques i síndromes clínics (conjunt de símptomes i signes).
Clica per veure contingut:

La vaginitis és el terme general que s’empra quan ens referim als trastorns de la vagina causada per infecció, inflamació o canvis en la flora vaginal normal. Els símptomes inclouen flux vaginal, olor, pruïja, i/o malestar. Aquests símptomes són molt comuns i sovint condueixen a l’auto-diagnòstic i tractament, cosa que cal evitar. La tricomonosi, la candidiasi i la vaginosi bacteriana en són les causes etiològiques més freqüents. Altres etiologies (dermatosis i dermatitis, irritatives, neoplàstiques, etc) no són infecciones i res tenen a veure amb les ITS.

Accedeix a tota la informació: 

Aproximació a les dones amb símptomes de vulvovaginitis

La cervicitis és la inflamació del coll uterí.  Pot tenir etiologia infecciosa o no infecciosa i pot ser aguda o crònica. Amb tot, la cervicitis aguda es deu generalment a una infecció, sovint per clamídia o gonococ, encara que en una gran proporció dels casos no es pot determinar l’agent causal específic sense proves complementàries.

Accedeix a tota la informació: 

Cervicitis

El terme “malaltia inflamatòria pelviana (MIP)” s’usa comunment per referir-se a una inflamació causada per una infecció del tracte genital superior, que inclou endometri (endometritis), trompes de Fal.lopi (salpingitis), ovaris (ooforitis), miometri (miometritis), serosa uterina, lligaments amples i peritoneu pelvià (parametritis-peritonitis). La participació tubàrica (annexitis, abscés tubo-ovàric) és el tret més característic i comú.

La infecció pelviana pot ser secundària a intervenció quirúrgica, avortament o part, o conseqüència d’una infecció sistèmica. No obstant això, en la majoria d’ocasions la infecció és deguda a l’ascens de gèrmens allotjatas al tracte genital baix, bé siguin patògns relacionats amb les malalties de transmissió sexual (ITS) o bé oportunistes endògens (p.e. els relacionats amb vaginosi bacteriana).

El dolor pelvià és el símptoma guia, i la mobilització cervical dolorosa el signe exploratori més característic. La MIP és una infecció severa, per la qual cosa el diagnòstic ha de ser considerat en tota dona en edat reproductiva amb dolor pelvià. A causa de l’enorme impacte sociosanitari i econòmic (per la seva freqüència i per la severitat de les potencials seqüeles, fins i tot en la infecció lleu), el clínic ha de tenir un elevat índex de sospita i dedicar els màxims esforços a confirmar el diagnòstic i instaurar el tractament.

Accedeix a tota la informació: 

Malaltia inflamatòria pelviana

Les uretirits són freqüents. Clàssicament es distingeix entre uretritis gonocòcciques i no gonocòcciques (sovint clamidiàsiques). Darrerament s’assenyala Mycoplasma genitalium com a germen emergent, resistent a tetraciclines i en ocasions també a azitromicina. Les tècniques de PCR són les més emprades per al diagnòstic de les uretritis.

Accedeix a tota la informació: 

Aproximació al pacient amb uretritis

No totes les balanopostitis són de causa infecciosa i entre les infeccioses no totes són ITS. El diagnòstic diferencial esdevé clau.

Accedeix a tota la informació: 

Aproximació al pacient amb balanopostitis

Poden tenir seqüeles reproductives  si no es tracten convenientment. Hi ha altres causes infeccioses que no són ITS.

Accedeix a tota la informació:

Aproximació al pacient amb orquiepididimitis

Quadre emergent, sobretot entre homes que practiquen sexe amb homes. La clamídia-LGV s’identifica cada vegada més freqüentment en aquest quadre clínic.

Accedeix a tota la informació:

Aproximació al pacient amb proctitis

Les úlceres genitals poden ser d’etiologia infecciosa o no infecciosa, encara que la majoria són causades per infeccions de transmissió sexual. La prevalença de patògens específics varia depenent de la ubicació geogràfica. El diagnòstic causal de les úlceres genitals es complica pel fet que poden coexistir més d’una infecció. El repte per al clínic és determinar la causa de les úlceres genitals per tal d’indicar la teràpia apropiada i per disminuir el risc de transmissió a tercers. Mentre no es disposa de les proves confirmatòries, sol instaurar-se tractament empíric basat en l’etiologia més probable. L’aproximació correcte implica altrament la identificació i tractament dels contactes.

Accedeix a tota la informació: 

Aproximació al pacient amb úlceres genitals

Les “berrugues genitals” normalment estan causades pels genotips 6 i 11 del papilomavirus humà. La forma clínica més clàssica són els condilomes acuminats. Es una de les malalties de transmissió sexual més prevalent i sovint afecta gent jove.

Accedeix a tota la informació: 

Berrugues genitals

Bona part de les neoplàsies epitelials premalignes i malignes  que afecten el tracte genital inferior tenen a veure amb la infecció per genotips considerats oncogènics o “d’alt risc” de papilomavirus, sobretot els genotips 16 pel que fa a vulva i vagina i els genotips  16 i 18 pel que fa al cérvix.

Accedeix a tota la informació: 

Lesions neoplàstiques relacionades a VPH