Curs: Infeccions de Transmissió Sexual

Curs online interactiu

El curs

a

a

Presentació

Per la seva naturalesa, prevalença, repercussió i tipologia,  les infeccions de transmissió sexual (ITS) són d’interès a un ventall heterogeni de professionals de la salut, abastant diferents especialitats mèdiques.

Als diferents programes acadèmics i docents no solen estudiar-se les ITS de manera agrupada, si no parcialment dins els programes d’especialitats diferents (medicina, urologia, dermatologia, ginecologia, microbiologia…).

D’altra banda, l’accés a la informació i a la formació de vegades pot ser difícil quan aquésta es vehiculitza a través de cursos presencials. Avui dia, la disponibilitat dels professionals és escassa, i es valora cada vegada més la possibilitat d’assolir coneixements a través de programes “a mida”. Es per això que hem creat aquest curs, que pretén donar resposta a la necessitat d’estudiar les ITS de manera homogènia (tot i que des de diferents perspectives), però alhora amb la intenció de facilitar al màxim l’accés als continguts, mitjançant l’ús avançat de les noves tecnologies. El format que hem triat, on-line i amb interactivitat, respon a aquesta filosofia. En la presentació de continguts primen la claretat expositiva i els aspectes multimèdia. Tanmateix, els inscrits també poden obtenir opcionalment els continguts dels mòduls formatius en format de llibre electrònic (e-book) o tradicional.

El contingut acadèmic i la qualitat dels docents tenen l’aval de les institucions a les que pertanyen els autors i les que auspicien el curs. El curs atorga crèdits de formació continuada.

Cliqueu al desplegable “Curs” del menú principal per obtenir informació s’apectes concret del curs (inscripció, continguts, avaluació i crèdits, agenda…).

Esperem que el curs respongui satisfactòriament a les vostres necessitats formatives en l’àmbit de les ITS.

 

Coordinador del Curs:

Dr Pere Fusté i Brull – Hospital Clínic.

 

Programa del Curs: 

DESCARREGA PROGRAMA DEL CURS