Curs: Infeccions de Transmissió Sexual

Curs online interactiu

Continguts. Programa

a

a

Programa de continguts

 

MÒDUL I

  • Aspectes generals
  • La microbiota vaginal
  • Principis de diagnòstic, tractament i prevenció

 

MÒDUL II

  • Epidemiologia
  • Patogènia
  • Infecció urogenital en dones. Cerviciti. Uretritis. MIP. Perihepatitis. Bartholinitis. Complicacions de l’embaràs.
  • Infecció urogenital en homes. Uretritis. Epididimitis.
  • Infeccions extragenitals.Proctitis. Faringitis. Infecció disseminada. Conjuntivitis.
  • Diagnòstic. Diagnòstic diferencial. Enfocament diagnòstic general. Tècniques de diagnòstic. Avaluació per co-infecció.
  • Tractament. Resistència als antibiòtics. Infecció urogenital. Altres infeccions. Poblacions específiques.
  • Assessorament i seguiment. Monitorització del tractament. Salut pública. Les parelles.
  • Resum i recomanacions
  • Etiologia. Microbiologia
  • Epidemiologia
  • Fisiopatologia
  • Clínica
  • Diagnòstic
  • Tractament
  • Resum i recomanacions
  • Epidemiologia
  • Fisiopatologia
  • Etapes de la infecció: primària, secundària, tardana
  • Diagnòstic. Cultius. Serologies. Tècniques moleculars. Altres.
  • Tractament. Mèdic. Aspiració bubons. Proctitis. Embaràs. Parelles. VIH i altres ITS. Taula resum tractaments.
  • Resum i recomanacions
  • Microbiologia
  • Patogènia i immunitat
  • Epidemiologia
  • Cínica. Història natural. Manifestacions: cervicitis, uretritis, perihepatitis, MIP. Embaràs.
  • Diagnòstic. Exploració i mostres. Proves de laboratori. Cultius. PCR. Detecció antígens. Sondes genètiques. Proves ràpides
  • Diagnòstic diferencial
  • Cribratge
  • Tractament. Enfocament. Infecció no complicada. Altres infeccions. Poblacions especials. Assessorament.
  • Seguiment del pacient. Proves de resposta. Persistència recurrència de símptomes.
  • Gestió de parelles sexuals
  • Resum i recomanacions
  • Epidemiologia
  • Microbiologia i patogènia
  • Clínica. Etapes (1aria, 2aria, latent, 3aria). Neurosífilis. Con-infecció amb VIH. Sífilis congènita
  • Diagnòstic. Proves serològiques (treponèmiques; no treponèmiques; ràpides). Camp fosc. Gestió de les proves. Neurosífilis
  • Tractament. Taula resum tractaments.
  • Seguiment
  • Resum i recomanacions
  • Etiopatogènia
  • Clínica
  • Diagnòstic. Criteris d’Amsel. Tincions de Gram i Papanicolau. Tècniques moleculars.
  • Tractament. Pautes. Recidives. Parelles. Alternatives.
  • VB en l’embaràs
  • VB & cirurgia
  • Resum i recomanacions
  • Microbiologia i patogènia
  • Epidemiologia
  • Clínica
  • Diagnòstic diferencial
  • Diagnòstic. Clínica. Gram. Cultius. PCR. 
  • Tractament. Enfocment. Pacients VIH. Embaràs. Els bubons. Les parelles
  • Resum i recomanacions
Toggle 4 content goes here.

  • Etiologia i patogènia
  • Clínica
  • Tractament
  • Seguiment
  • Resum i recomanacions
  • Virus de la immunodeficiència Humana (VIH)
  • Virus de les Hepatitis B i C
  • Altres virus

  • Microbiologia
  • Fisiopatología
  • Clínica
  • Diagnòstic
  • Tractament
  • Resum i recomanacions
  • your list content
  • your list content
  • your list content

  • Etiologia i fisiopatologia
  • Epidemiologia
  • Clínica
  • Proves complementàries. Fresc. Cultiu. PCR.
  • Diagnòstic
  • Tractament
  • Seguiment
  • Resum i recomanacions
  • Pediculosi pubis
  • Pediculosi ciliaris
  • Resum i recomanacions
  • Etiologia i fisiopatologia
  • Epidemiologia
  • Biologia
  • Clínica
  • Diagnòstic
  • Tractament
  • Prevenció i control
  • Resum i recomanacions

 

MÒDUL III

  • Leucorrea, prurit (vulvovaginitis)
  • Cervicitis
  • Malaltia inflamatòria pelviana i quadres associats
  • Secreció uretral (uretritis)
  • Balanopostitis
  • Orquiepididimitis
  • Proctitis
  • ÚIlceres genitals
  • Berrugues anogenitals
  • Lesions neoplàstiques depenents de VPH

 

MÒDUL IV

  • ITS a gestació / puerperi
  • ITS a pacients amb immunocompromís

 

ANNEXES

  • Novetats i avenços recents en ITS
  • Desplegables resums de tractaments
  • Guies Clíniques

 

Descarrega el programa del curs (PDF): PROGRAMA DEL CURS