Curs: Infeccions de Transmissió Sexual

Curs online interactiu

Agenda i avaluació. Calendari.

a

a

Calendari i Avaluacions

a

Et pots inscriu-re al Curs quan vulguis i fer-lo al teu ritme, sense limitació de temps. Accés complert als continguts i als tests avaluadors un cop confirmada la matrícula.

Matricula't aqui

El Curs atorgarà crèdits de formació continuada del CCFCPM (Consell Català de Formació Continuada de les Professions Mèdiques). Hem tramitat la sol·licitud per a l’obtenció dels crèdits.

Per obtenir l’acreditació del Curs cal superar les proves d’avaluació finals de cada mòdul i un test final. El format dels tests és en forma de resposta múltiple, on-line. Hi ha un límit de temps assignat per omplir i enviar cada test avaluador. Hi ha quatre proves d’avaluació, sobre els conceptes genèrics (mòduls):

  • MÒDUL I. Introducció a les ITS
  • MÒDUL II. Infeccions bacterianes, víriques, fúngiques  i parasitàries
  • MÒDUL III. Quadres sindròmics i anatomoclínics
  • MÒDUL IV. Situacions clíniques especials

Cal obtenir un 70 % o més de repostes vàlides en cada test per considerar-lo superat. Només es disposarà d’un únic intent per a cada test.  Es podran fer els diferents tests avaluadors de cada mòdul de manera separada, no necessàriament correlativa, però per accedir a fer el TEST AVALUATIU FINAL del curs abans cal haver superat el mòdul II, i dos dels tres mòduls restants.

Per a superar el curs cal haver superat i el TEST FINAL amb un 70 % o més d’encerts.

Cllica per accedir al recorregut formatiu:

Accedeix al recorregut formatiu