Curs: Infeccions de Transmissió Sexual

Curs online interactiu

Crèdits. Formació continuada.

 a

 a

Crèdits de formació continuada

 

El Curs està pendent d’obtenir la corrresponent acreditació del Consell de Formació Continuada, que atorgarà un determinat nombre de crèdits (pendent de confirmació) si se supera l’avaluació del curs, que consisteix en encertar un mínim del 70 % de cinc tests on-line d’autoavaluació.

S’emetrà el corresponent certificat (PDF) d’acreditació, que s’enviarà per correu electrònic, un cop superades dels proves d’avaluació.