Warning: Declaration of FEE_Field_Terms::wrap($content, $taxonomy, $before, $sep, $after) should be compatible with FEE_Field_Post::wrap($content, $post_id = 0) in /usr/home/ginecologia.cat/web/cursos/its/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/post.php on line 275 Warning: Declaration of FEE_Field_Tags::wrap($content, $before, $sep, $after) should be compatible with FEE_Field_Terms::wrap($content, $taxonomy, $before, $sep, $after) in /usr/home/ginecologia.cat/web/cursos/its/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/post.php on line 284 Warning: Declaration of FEE_Field_Category::wrap($content, $sep, $parents) should be compatible with FEE_Field_Terms::wrap($content, $taxonomy, $before, $sep, $after) in /usr/home/ginecologia.cat/web/cursos/its/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/post.php on line 293 Warning: Declaration of FEE_Field_Post_Thumbnail::wrap($html, $post_id, $post_thumbnail_id, $size) should be compatible with FEE_Field_Post::wrap($content, $post_id = 0) in /usr/home/ginecologia.cat/web/cursos/its/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/post.php on line 335 Warning: Declaration of FEE_Field_Post_Meta::wrap($data, $post_id, $key, $ui, $single) should be compatible with FEE_Field_Post::wrap($content, $post_id = 0) in /usr/home/ginecologia.cat/web/cursos/its/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/post.php on line 401 Warning: Declaration of FEE_Field_Widget::wrap($params) should be compatible with FEE_Field_Base::wrap($content, $data) in /usr/home/ginecologia.cat/web/cursos/its/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/widget.php on line 98 Warning: Declaration of FEE_Field_Comment::wrap($content) should be compatible with FEE_Field_Base::wrap($content, $data) in /usr/home/ginecologia.cat/web/cursos/its/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/other.php on line 54 Warning: Declaration of FEE_Field_Term_Field::wrap($content, $term_id, $taxonomy) should be compatible with FEE_Field_Base::wrap($content, $data) in /usr/home/ginecologia.cat/web/cursos/its/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/other.php on line 104 Warning: Declaration of FEE_Field_Single_Title::wrap($title) should be compatible with FEE_Field_Term_Field::wrap($content, $term_id, $taxonomy) in /usr/home/ginecologia.cat/web/cursos/its/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/other.php on line 120 Warning: Declaration of FEE_Field_Option::wrap($content, $key, $ui) should be compatible with FEE_Field_Base::wrap($content, $data) in /usr/home/ginecologia.cat/web/cursos/its/wp-content/plugins/front-end-editor/php/fields/other.php on line 267 Proctitis | Curs Online: Infeccions de Trasmissió Sexual

Curs: Infeccions de Transmissió Sexual

Curs online interactiu

Proctitis

 

La proctitis és una inflamació del recte (últims 10-12 cm) i s’acompanya de dolor, tenesme rectal, sagnat i secreció rectal de moc o pus. A la proctocolitis, als símptomes de proctitis se li afegeixen diarrea i dolor abdominal. L’enteritis causa diarrea i dolor abdominal, habitualment sense símptomes de proctitis. Ens centrarem aquí a les proctitis causades per infeccions de transmissió sexual.

Clica els ítems per accedir als continguts 

ETIOPATOGÈNIA


PROCTITIS

N. gonorrhoeae, C. trachomatis tant serotips D-K com serotips L1-L3 (LGV), T. pallidum i virus herpes simple (VHS) són les etiologies més freqüents en persones que practiquen sexe anal receptiu.

PROCTOCOLITIS

A la proctocolitis la inflamació va més enllà del recte i als símptomes de proctitis se li afegeixen diarrea i dolor abdominal. Campylobacter sp., Shigella sp., Entamoeba histolytica i C. trachomatis (serotips LGV) o CMV (més freqüent en persones immunodeprimides i / o amb infecció per VIH) són els patògens més freqüents. Es poden transmetre per coit anal receptiu o contacte oro-anal.

ENTERITIS

La enteritis causa diarrea i dolor abdominal, habitualment sense símptomes de proctitis. Pot estar causada per transmissió de gèrmens per contacte or-anal. Els més freqüents són Giardia lamblia i enterobacteris. No la tractarem en aquest curs, donat que habitualment no representa una ITS.

 

 

CLÍNICA


Els símptomes més freqüents d’una proctitis són el dolor anus-rectal o dolor suprapúbic, secreció anal mucosa o purulenta, sagnat rectal, tenesme, sensació d’evacuació incompleta o restrenyiment.
La proctitis per gonococ sol ser de presentació més aguda i simptomàtica. Les úlceres causades per VHS solen ser doloroses, al contrari que les causades per LGV o T. pallidum que poden ser asimptomàtiques o paucisintomáticas. El LGV pot presentar-se amb una clínica de proctitis o proctocolitis subaguda de setmanes o mesos d’evolució que es pot confondre amb una malaltia inflamatòria intestinal. De tota manera, en la majoria de casos, les diferents etiologies són indistingibles per la clínica.
L’exploració física pot mostrar abdomen sensible o dolorós en zona suprapúbica (proctitis) o còlon (colitis). Es poden trobar linfadenopaties inguinals que poden arribar a una mida considerable, sobretot en casos de LGV. La inspecció perianal pot ser anodina o mostrar ulceracions (suggestives de sífilis, VHS o LGV).

 

DIAGNÒSTIC


Sempre que sigui possible, davant símptomes de proctitis aguda s’aconsella fer una anuscopia que demostrarà signes d’inflamació i / o úlceres al canal anal.

S’han de prendre mostres per diagnosticar el microorganisme causant:

 • N. gonorrhoeae: Gram, cultiu o detecció d’ADN (PCR) en mostra rectal (escovilló rectal). Si la PCR és positiva per gonococ, es recomana realitzar també cultiu que ens permetrà disposar de l’estudi de sensibilitats antimicrobianes.
 • C. trachomatis: detecció d’ADN (PCR) en mostra rectal. Si resulta positiva, s’ha de determinar si es tracta d’un serotip L1-L3 (LGV).
 • T. pallidum: detecció d’ADN (PCR) en mostra rectal, camp fosc i serologies.
 • VHS: detecció d’ADN (PCR) o cultiu en mostra rectal.

TRACTAMENT


Si els símptomes són lleus o moderats, pot esperar-se a disposar dels resultats de les proves per dirigir el tractament específic. Si els símptomes són importants, no es disposa de proves diagnòstiques o aquestes han estat negatives però hi ha clínica persistent, es pot realitzar tractament empíric amb:

 • Ceftriaxona 500 mg IM dosi única + Doxiciclina 100 mg / 12h v.o. durant 7 dies o azitromicina 1 g v.o. dosi única
 • Valorar segons la sospita clínica afegir:
  • Valaciclovir 500 mg / 12h v.o. durant 5-10 dies (si sospita de VHS)
  • Penicil·lina G benzatina 2.4 M UI IM (si test ràpids de sífilis positius)

Si després del tractament empíric inicial es disposa de diagnòstic microbiològic específic, adequar el tractament segons correspongui. Per exemple, si es confirma C. trachomatis serotips L1-L3 (LGV) completar tractament de doxiciclina 100 mg / 12h v.o. fins a 3 setmanes.

 

 

SEGUIMENT


Es recomana l’abstinència de relacions sexuals durant almenys 7 dies després de finalitzar el tractament i la resolució dels símptomes. Es recomana contactar, examinar i tractar empíricament a tots els contactes sexuals dels 60 dies previs.

Davant d’una proctitis per infeccions de transmissió sexual ha de fer despistatge d’altres ITS. Les serologies de VIH i sífilis s’han de repetir en 2-3 mesos per confirmar la seva negativitat (període de finestra serològica).

 

 

RESUM. PUNTS RELLEVANTS


 • La proctitis és una inflamació del recte (últims 10-12cm) que pot causar dolor, tenesme rectal, sagnat i secreció rectal de moc o pus.
 • N. gonorrhoeae, C. trachomatis – tant serotips D-K com serotips L1-L3 (LGV), T. pallidum i virus herpes simple (VHS) són les etiologies més freqüents en persones que practiquen sexe anal receptiu.
 • En la majoria de casos, les diferents etiologies són indistingibles per la clínica.
 • Es poden trobar linfadenopatías inguinals que poden arribar a una mida considerable, sobretot en casos de LGV. La inspecció perianal pot ser anodina o mostrar ulceracions (suggestives de sífilis, VHS o LGV).
 • Sempre que sigui possible s’aconsella fer una anuscòpia.
 • S’han de prendre mostres per diagnosticar el microorganisme causant.
 • Si els símptomes són lleus pot esperar-se a disposar dels resultats de les proves per dirigir el tractament específic. tambés es pot començar per tractament empíric davant de simptomatologia importat. Pot emprarse ceftriaxona + azitromicina. valaciclovir o penicil·lina G benzatina si sospita d’herpes o lues. Si es confirma C. trachomatis serotips L1-L3 (LGV) completar tractament de doxiciclina fins a 3 setmanes.
 • Es recomana examinar i tractar empíricament a tots els contactes sexuals dels 60 dies previs.
 • Fer despistatge d’altres ITS, inclòs VIH. . Les serologies de VIH i sífilis s’han de repetir en 2-3 mesos en cas de negativitat inicial.

 


 

Material suplementari

Banc d’imatges
Documents
Links al web


Guarda, baixa, imprimeix