Curs Online: Infeccions de Trasmissió Sexual
http://www.ginecologia.cat/cursos/its/?page_id=1960
Export date: Mon Feb 24 10:45:26 2020 / +0000 GMT

Balanitis (balanopostitis)La balanitis representa la inflamació/infecció del gland i la postitis la inflamació del prepuci. Ambdues condicions solen coexistir en homes no circumcidats pel que freqüentment s'utilitza el terme de balanopostitis. És infreqüent en homes circumcidats. Les alteracions del prepuci poden afavorir-la.Clica els ítems per accedir als continguts 
ETIOPATOGÈNIA


Pot ser degudes tant a causes infeccioses com a diverses condicions dermatològiques.

En la seva majoria no es deuen a infeccions de transmissió sexual.

 

Etiologies Balanopostitis:


Infeccioses

 • Candida albicans

 • Anaerobis

 • Streptococs (grups A i B)

 • Staphylococus aureus

 • Trichomona vaginalis

 • Virus Herpes Simple

 • Papilomavirus humano

 • Mycoplasma genitalium

 • Gardnerella vaginalis

 • Mycobacterium

 • Gonococo

 • T. pallidumDermatològiques

 • Liquen esclerós

 • Liquen plà

 • Psoriasis. Balanitis circinada

 • Balanitis de Zoon

 • Eczema (inclòs irritatiu, al·lèrgico i seborreic)

 • Reaccions al·lèrgiquesPremalignes  (carcinoma in situ)

 • Malaltia de Bowen. Papulomatosis bowenoide

 • Malaltia de Paget

 • Eritroplasia de Queyrat
 

 CLÍNICA

Sol presentar-se com dolor, sensibilitat o pruïja associat a lesions eritematoses petites en gland i/o prepuci. Les lesions poden ser descamativas o arribar a ser ulcerades. Freqüentment s'acompanya d'un exsudat purulent pudent. Si es deixa evolucionar l'edema i la inflamació poden arribar a produir adherències prepucials o fins i tot fimosi.


 

 DIAGNÒSTIC I MANEIG


El diagnòstic freqüentment es basa en la història clínica i en l'exploració física. Algunes eines diagnòstiques depenen de l'etiologia concreta.

Si se sospita una balanitis candidiàsica, s'aconsella realitzar cultiu o tinció de KOH de mostra de la secreció prepucial. La diabetis mellitus és un factor predisponent, sobretot si està mal controlada. S'aconsella realitzar un test de glucosa en orina per descartar-la.

Bacteris aerobis o anaerobis poden ser també causa de balanitis. El diagnòstic pot donar-lo el cultiu de secreció prepucial, que pot també guiar el tractament antibiòtic. Per a determinades etiologies, pot ser útil la realització de PCR específiques.

Existeixen moltes causes dermatològiques no infeccioses de balanitis (veure taula) que no es discutiran aquí. Davant clínica suggestiva, manca de diagnòstic concret o manca de resposta al tractament valorar referir a Dermatologia o Urologia per valoració.

 

 TRACTAMENT

El tractament s'ajustarà a la causa.


En cas que es tracti d'una ITS, s'instaurarà el tractament etiològic corresponent. En cas de balanitis fúngica, és similar al de la vulvoganitis fúngica. El mateix per herpes o altres gèrmens.


La balanitis candidiàsica es pot tractar amb imidazols tòpics, com clotrimazole o miconazole, durant 1 a 3 setmanes, o en els casos més severs, amb fluconazol oral.

 

 RESUM. PUNTS RELLEVANTS


 La balanitis representa la inflamació/infecció del gland i la postitis la inflamació del prepuci.

 • Pot ser degut tant a causes infeccioses com a diverses condicions dermatològiques. En la seva majoria no es deuen a infeccions de transmissió sexual.

 • Sol presentar-se com dolor, sensibilitat o pruïja associat a lesions eritematoses petites en gland i / o prepuci. Les lesions poden descamativas o arribar a ser ulcerades. Freqüentment s'acompanya d'un exsudat purulent pudent. En formes cròniques pot causar fimosi.

 • El diagnòstic freqüentment es basa en la història clínica i en l'exploració física. Algunes eines diagnòstiques depenen de l'etiologia concreta.

 • La balanitis candidiàsica es pot tractar amb imidazols tòpics, com clotrimazole o miconazole, durant 1 a 3 setmanes, o en els casos més severs, amb fluconazol oral.

 • S'ha de consultar amb uròleg o dermatòleg en cas d eclínica suggestiva, manca de diagnòstic concret o manca de resposta al tractament.


 

 


 

Material suplementariBanc d'imatges

Documents

Links al webGuarda, baixa, imprimeix

Post date: 2015-11-04 20:04:34
Post date GMT: 2015-11-04 18:04:34

Post modified date: 2018-12-08 11:53:25
Post modified date GMT: 2018-12-08 09:53:25

Export date: Mon Feb 24 10:45:26 2020 / +0000 GMT
This page was exported from Curs Online: Infeccions de Trasmissió Sexual [ http://www.ginecologia.cat/cursos/its ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com