Curs: Infeccions de Transmissió Sexual

Curs online interactiu

Recorregut d’aprenentatge i avaluacions

Recorregut d’aprenentatge i avaluacions

 

El Curs es categoritza en 4 mòduls:

 • Mòdul I. Aspectes generals
 • Mòdul II. Etiologia. Infeccions bacterianes, víriques, fúngiques, protozoàries i parasitàries 
 • Mòdul III. Quadres sindròmics i anatomoclínics
 • Mòdul IV. Situacions clíniques especials

 

Estructura de continguts:

 • Dins de cada mòdul hi ha diferents lliçons. Quan hagiu assolit els coneixements pertinents podreu avaluar-vos del mòdul. Per superar el mòdul, cal fer un test. Cal aconseguir un 70 % de respostes correctes (NO desconten les incorrectes) per a aprovar el test. Només teniu UN SOL intent per a superar el test de cada Mòdul.
 • Podeu accedir a tots els continguts a través del menú “continguts” del menú principal, però només és per visualitzar, aprendre, interacturar i assajar tests, però no inclou cap test “avaluador” del curs. Per “avaluar el curs” heu de seguir el menú “Recorregut formatiu. Avaluacions” al menú principal.

 

Gestió d’aprenentatge:

Instruccions per acomplir els objectius (gestió d’aprenentatge) i fer els tests per aprovar el curs.

 • Primer heu de fer el mòdul I senser i superar-lo.
 • A partir d’aqui, podeu fer les lliçons i mòduls en l’ordre i ritme que volgueu (no cal que sigui correlatiu).
 • Seguidament us expliquem cóm s’aprova el Curs.

 

Avaluació final. Criteris per a superar el curs.

Hi ha dues maneres per a aconseguir superar el Curs:

A). Superar tots i cadescun dels quatre mòduls del Curs. Es a dir, quatre tests, que corresponen als quatre mòduls del Curs. Per a superar cadescun dels tests has d’obtenir un 70 % de respostes correctes. No resten punts les respostes incorrectes. Només teniu un intent per a cada test.

B). Es permet no superar un o més d’un dels test dels mòduls II a IV (el mòdul I s’ha de superar obligatòriament) i malgrat tot aprovar el curs sempre que la nota final pondera del curs sigui de 80 o més (sobre 100) (veure tot seguit).

Cada test pondera diferent a la nota final del curs, del tal manera:

 • Mòdul I. Introducció a les ITS – aspectes generals: 15 %
 • Mòdul II. Etiologia (microbiologia): Infeccions bacterianes, víriques, fúngiques i parasitàries: 50 %
 • Mòdul III. Quadres sindròmics i anatomoclínics: 25 %
 • Mòdul IV. Situacions clíniques especials: 10 %

No hi ha cap límit temporal per a fer el curs.

 

CLICA SOBRE ELS MÒDULS AL MENÚ “RECORREGUT FORMATIU. AVALUACIONS” DEL MENÚ PRINCIPAL PER ACCEDIR A LA GESTIÓ DE L’AVALUACIÓ DEL CURS