Curs: Infeccions de Transmissió Sexual

Curs online interactiu

Recorregut d’aprenentatge i avaluacions

Recorregut d’aprenentatge i avaluacions

 

El Curs es categortiza en 4 mòduls:

 • Mòdul I. Aspectes generals
 • Mòdul II. Quadres anatomoclínics
 • Mòdul III. Etiologia. Infeccions bacterianes, víriques, fúngiques, protozoàries i parasitàries
 • Mòdul IV. Signes i símptomes. Seminaris de diagnòstic diferencial

 

Estructura de continguts:

 • Dins de cada mòdul hi ha diferents lliçons. Heu de superar cada llicó i cada mòdul a través de tests avaluadors. Cada test que feu se supera aconseguint un 70 % de respostes correctes (no desconten les incorrectes). No hi ha límit d’intents per als tests de les lliçons, però només teniu un sol intent per a superar el test de cada Mòdul, és a dir, el Mòdul complert.
 • També podeu accedir a tots els continguts a través del menú “continguts” del menú principal, però només és per visualitzar, aprendre, interacturar i assajar tests, però no inclou cap test “avaluador” del curs. Per “avaluar el curs” heu de seguir el “recorregut d’aprenentatge” d’aquést menú al menú principal.

 

Gestió d’aprenentatge:

Instruccions per acomplir els objectius (gestió d’aprenentatge) i fer els tests per aprovar el curs.

 • Primer heu de fer el mòdul I senser i superar-lo.
 • A partir d’aqui, podeu fer les lliçons i mòduls en l’ordre i ritme que volgueu (no cal que sigui correlatiu).
 • Heu de superar totes les lliçons de cada mòdul per poder accedir a fer el test que dóna l’aprovat del mòdul al qual pertanyen les lliçons.
 • Per fer els seminaris (tests) del mòdul IV, s’exigeix que hagiu fet i superat les lliçons que donen suport als signes/símptomes que es descriuen a les lliçons del mòdul.

 

Avaluació final. Criteris per a superar el curs:

Has d’haver acomplert i superat cadascun dels mòduls en què està estructurat el curs per poder accedir a l’avaluació final.

Per a l’avaluació final has de superar quatre tests, que corresponen als quatre mòduls del curs. A cada test has d’obtenir un 70 % de respostes correctes per superar-lo. No resten punts les respostes incorrectes. Només teniu un intent per a cada test. Es permet no superar un test i malgrat tot aprovar el curs sempre que la nota final del curs sigui de 70 o més (s0bre 100) (veure tot seguit).

Cada test pondera diferent a la nota final del curs, del tal manera:

 • Mòdul I. Introducció a les ITS – aspectes generals: 15 %
 • Mòdul II. Quadres anatomoclínics: 20 %
 • Mòdul III. Etiologia (microbiologia): Infeccions bacterianes, víriques, fúngiques i parasitàries: 50 %
 • Mòdul IV. Signes i símptomes – seminaris de diagnòstic diferencial: 15 %

La puntuació final obtinguda (després de la ponderació) per aprovar el Curs és de 70 %, sempre que s’hagin aprovat tres dels quatre mòduls.

No hi ha cap límit temporal per a fer el curs.