Curs: Infeccions de Transmissió Sexual

Curs online interactiu

Recorregut d’aprenentatge i criteris avaluadors. Avaluació del curs

Recorregut d’aprenentatge i avaluacions

 

El Curs es categoritza en 4 mòduls:

 • Mòdul I. Aspectes generals
 • Mòdul II. Etiologia. Infeccions bacterianes, víriques, fúngiques, protozoàries i parasitàries 
 • Mòdul III. Quadres sindròmics i anatomoclínics
 • Mòdul IV. Situacions clíniques especials

 

Estructura de continguts i avaluació:

 • Podeu accedir a tots els continguts a través del menú “continguts formatius” del menú principal, però només és per visualitzar, aprendre, interacturar i assajar tests, però no inclou cap test “avaluador” del curs. Per “avaluar-vos del curs” heu de seguir la pestanya “Avaluació del curs” al menú principal.
 • Dins de cada mòdul hi ha diferents lliçons. Quan hagiu assolit els coneixements pertinents podreu avaluar-vos del mòdul. Accedireu a una plana externa de Moodle per a l’avaluació. A aquesta plana s’accedeix a través de la pestanya “Avaluació del curs” del menú principal.
 • Per a superar cada mòdul, cal fer un test. Cal aconseguir un 60 % de respostes correctes (NO desconten les incorrectes) per a aprovar el test. Només teniu UN SOL intent per a superar el test de cada mòdul.
 • També heu de fer els tests autoavaluatius/autoaprenentatge que trobareu al portal del Moodle, i que corresponen a les diferents lliçons.
 • Altrament, haureu de superar les activitats formatives proposades i fer satisfactòriament els recorreguts d’aprenentatge (casos clínics) que hi trobareu.

 

Gestió d’aprenentatge:

Instruccions per acomplir els objectius (gestió d’aprenentatge) i fer els tests per aprovar el curs.

 • Aconsellem fer primer el mòdul I senser i superar-lo.
 • A partir d’aqui, podeu fer les lliçons i mòduls en l’ordre i ritme que volgueu (no cal que sigui correlatiu).
 • No hi ha límit de temps per a fer el Curs.
 • Seguidament us expliquem cóm s’aprova el Curs.

 

Avaluació final. Criteris per a superar el curs.

Hi ha dues condicions per a aconseguir superar el Curs:

A). Superar tots i cadescun dels tests autoavaluatius/autoaprenentage, les activitats formatives proposades i els recorreguts d’aprenentatge (casos clínics).

B). Superar tots i cadescun dels quatre mòduls del Curs. Per a superar cadascun dels tests dels mòduls has d’obtenir un mínim de 60 % de respostes correctes. No resten punts les respostes incorrectes. Només teniu UN SOL intent per a cada test. Però superar amb un 60 % cada mòdul és un requisit previ per superar el Curs, però no suficient. La nota final que s’obtingui després de ponderar els quatre mòduls ha de superar el 75 %, per aprovar el Curs. Aquesta nota final s’obté del promig dels quatre tesst, encara que cada test té un pes diferent (pondera diferent) en la nota final:

 • Mòdul I. Introducció a les ITS – aspectes generals: 15 %
 • Mòdul II. Etiologia (microbiologia): Infeccions bacterianes, víriques, fúngiques i parasitàries: 50 %
 • Mòdul III. Quadres sindròmics i anatomoclínics: 25 %
 • Mòdul IV. Situacions clíniques especials: 10 %

 

ACCEDEIX A AVALUAR-TE